• נאות חובב
  • מכרז פומבי 04-2019- שירותי טיאוט למועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז פומבי 04-2019- שירותי טיאוט למועצה המקומית תעשייתית נאות חובב