• נאות חובב
  • מכרז פומבי מס' 29.2021- שירותי אחזקה שוטפת של מערכת הביוב ושאיבות

מכרז פומבי מס' 29.2021- שירותי אחזקה שוטפת של מערכת הביוב ושאיבות