• נאות חובב
  • מכרז פומבי מס' 19.2022- אחזקה ופיתוח שטחי גינון- חוברת מעודכנת וסופית להגשה

מכרז פומבי מס' 19.2022- אחזקה ופיתוח שטחי גינון- חוברת מעודכנת וסופית להגשה