• נאות חובב
  • מכרז פומבי מס 11.2022- תכנון עבודות פיתוח כבישים

מכרז פומבי מס 11.2022- תכנון עבודות פיתוח כבישים