• נאות חובב
  • מכרז פומבי מס' 09.2023- שירותי ואחזקת גינון .

מכרז פומבי מס' 09.2023- שירותי ואחזקת גינון .