• נאות חובב
  • מכרז מסגרת 2021 – 15 לאחזקה מבני ומתקני המועצה ו -או ביצוע עבודות אחזקה ותשתיות ברחבי המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

מכרז מסגרת 2021 – 15 לאחזקה מבני ומתקני המועצה ו -או ביצוע עבודות אחזקה ותשתיות ברחבי המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב