• נאות חובב
  • מכרז מסגרת פומבי מס' 25.2023 לאספקת גזים למעבדות

מכרז מסגרת פומבי מס' 25.2023 לאספקת גזים למעבדות