• נאות חובב
  • מכרז לתכנון תכנית מתאר מקומית כוללנית במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב 3…

מכרז לתכנון תכנית מתאר מקומית כוללנית במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב 3…