• נאות חובב
  • מכרז לניהול פרויקט שטחי תעשיה 8 נאות חובב 26.2020

מכרז לניהול פרויקט שטחי תעשיה 8 נאות חובב 26.2020