• נאות חובב
  • מכרז לניהול פרויקט שטחי תעשיה רמת בקע נאות חובב 01.07.20

מכרז לניהול פרויקט שטחי תעשיה רמת בקע נאות חובב 01.07.20