• נאות חובב
  • מכרז למשרת רכז-ת מכרזים-חוזים-הסכמים והתקשרויות במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז למשרת רכז-ת מכרזים-חוזים-הסכמים והתקשרויות במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב