• נאות חובב
  • מכרז למשרת מנהל הועדה המקומית לתכנון ובניה 2024

מכרז למשרת מנהל הועדה המקומית לתכנון ובניה 2024