• נאות חובב
  • מכרז למשרת מזכירה ועוזרת מנהלית לאגף חירום ובטחון

מכרז למשרת מזכירה ועוזרת מנהלית לאגף חירום ובטחון