מכרזי משכ"ל

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

מכרזי משכ”ל

[26.12.2022]מכרז מחשוב למוצרי ושירותי עבור המועצה חוזה התקשרות מח/2021/28 > להורדה

[26.12.2022]מכרז מחשוב למוצרי ושירותי עבור המועצה ועדת השלשה מח/2021/28 > להורדה

[25.12.2022]חוזה התקשרות משכ"ל למכרז צביעת כבישים- חברת אלקיים סכ/31/2022 >להורדה

[25.12.2022]חוזה התקשרות משכ"ל למכרז צביעת כבישים- חברת כלפה סכ/31/2022 >להורדה

[25.12.2022]חוזה התקשרות למכרז צביעת כבישים-חברת אלקיים סכ/31/2022 > להורדה

[25.12.2022]חוזה התקשרות למכרז צביעת כבישים-חברת כלפה סכ/31/2022 > להורדה

[25.12.2022]פרוטוקול ועדת שלושה למכרז צביעת כבישים סכ/31/2022 > להורדה

[14.03.2022] חוזה התקשרות למכרז ניקיון חדש שנ/29/2020 > להורדה

[14.03.2022] פרוטוקול ועדת השלושה למכרז ניקיון חדש שנ/29/2020 > להורדה

[11.11.2021] חוזה התקשרות ליסינג תפעולי-חברת קשר רנט > להורדה

[12.07.2021] חוזה התקשרות ליסינג תפעולי – חברת פסיפיק > להורדה

[28.07.2021] פרוטוקול ועדת השלושה למכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב 24/2020/לת > להורדה

[28.07.2021] חוזה התקשרות למתן שירותי ניקיון למבנה המועצה 12/2019/שנ > להורדה

[28.07.2021] פרוטוקול ועדת השלושה למכרז ניקיון למבנה המועצה 12/2019/שנ > להורדה

[28.03.2018] מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב > להורדה

[15.04.2018] פרוטוקול ועדת השלושה – הקמה ואחזקה של מתקני חשמל > להורדה

[15.04.2018] פרוטוקול ועדת השלושה – צביעת כבישים והצבת שלטים ותמרורים > להורדה

[15.04.2018] פרוטוקול ועדת השלושה – עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות > להורדה