מכרזי משכ"ל

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

מכרזי משכ”ל

[11.11.2021] וזה התקשרות ליסינג תפעולי > להורדה

[28.07.2021] פרוטוקול ועדת השלושה למכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב 24/2020/לת > להורדה

[28.07.2021] חוזה התקשרות למתן שירותי ניקיון למבנה המועצה 12/2019/שנ > להורדה

[28.07.2021] פרוטוקול ועדת השלושה למכרז ניקיון למבנה המועצה 12/2019/שנ > להורדה

[28.03.2018] מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב > להורדה

[15.04.2018] פרוטוקול ועדת השלושה – הקמה ואחזקה של מתקני חשמל > להורדה

[15.04.2018] פרוטוקול ועדת השלושה – צביעת כבישים והצבת שלטים ותמרורים > להורדה

[15.04.2018] פרוטוקול ועדת השלושה – עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות > להורדה