8.12.2021 יום המיחזור השנתי! ♻️

היום ה- 8.12.2021 מציינים ברחבי הארץ את יום המיחזור השנתי.


יום זה מעלה לסדר היום הציבורי את הנושא החשוב והמודעות למיחזור והשפעתו על הסביבה והעולם שלנו!
מועצת נאות חובב קוראת לכם לעשות מאמץ קטן ולתרום לסביבה למען עולם טוב יותר.

חזרה