תרגיל רחב היקף במועצת נאות חובב

התקיים במועצה תרגיל רחב היקף של טיפול באירוע חומרים מסוכנים.

במסגרת התרגיל השתתפו כלל גופי החירום וההצלה – משטרת ישראל, כיבוי אש, מגן דוד אדום בשיתוף מפעל הברום וכוחות החירום של המועצה המקומית.

התרגיל החל בתרחיש של פיצוץ במתקן במפעל הברום וכלל חסימת צירים, כניסת כוחות ממוגנים לאזור האירוע וחילוץ נפגעים.

מטרת התרגיל – שיפור כשירות הכוחות לטיפול באירוע חומרים מסוכנים ושיפור התיאום ויחסי הגומלין בין גופי החירום וההצלה – הושגה במלואה.

צילום: חברת לוקו גרופ.


חזרה