תרגיל במועצה משולב כוחות חירום והצלה  

היערכות המועצה לחרום

ב-25/2/24 נערך תרגיל משולב כוחות חירום והצלה לתרחיש "הון תועפות"

המדמה תאונת משאית המובילה חומ"ס למועצה, התהפכותה ושפך של חומר מסוכן.

בתרגיל השתתפו נציגי כוחות חירום והביטחון אזור הדרום, מחלקת החירום הארצית של משטרת ישראל הובילה את התרגיל ביחד עם מועצת נאות חובב.

כחלק מתרגול ניהול אירועי חירום מורכבים, כלל כוחות החירום בחנו את האתגרים לתפעול האירוע, מפינוי נפגעים ועד סגירת צירים ראשיים, המועצה הציגה את פעולותיה תוך המשך הרציפות התפקודית של המפעלים בשטחה


חזרה