תקציב מועצת נאות חובב לשנת 2024  

תקציב מועצת נאות חובב לשנת 2024

שמחים לבשר שמשרד הפנים אישר את תקציב המועצה ותוכניות העבודה לשנת 2024.

במסגרת התקציב צפויה המועצה לחלק מהכנסות הארנונה ל 11 ישובים בהתאם לצו הארנונה .

מוזמנים לעיין בספר תקציב באתר המועצה: https://did.li/coSlC


חזרה