שיפור השירות ומיסוד פורומים משותפים למועצה ולתעשייה

הנהלת המועצה הבכירה מקיימת באופן מסודר מפגשי מטה מול מטה מול הנהלות המפעלים לטובת שיפור השיח והתאמת טיב, איכות ורמת המענים שמספקים יחידות המועצה השונות לצרכי המפעלים

חוזקו ההקשבה לצרכי המפעלים והשיח עמם ומוסדו פורומים משותפים למועצה ולתעשייה לטובת שיפור השירות ותיאום בין פעולות הפיתוח, השיקום והשדרוג של המועצה לבין צרכי הפיתוח וההפעלה של המפעלים

הנהלת המועצה הבכירה מקיימת באופן מסודר מפגשי מטה מול מטה מול הנהלות המפעלים לטובת שיפור השיח והתאמת טיב, איכות ורמת המענים שמספקים יחידות המועצה השונות לצרכי המפעלים. במסגרת פורומים אלה מציגה הנהלת המועצה למפעלים את פעולותיה ותפיסתה בנושאים השונים ונציגי המפעלים מעלים צרכים ובקשות.

בנוסף לפורומים המשותפים מתקיים סבב פגישות פרטניות סדירות של הנהלת המועצה והנהלות המפעלים וכן עם יזמים המעוניינים להרחיב פעילות קיימת או להקים מפעלים חדשים.

התובנות ממפגשים אלה משליכות על כלל פעילות המועצה, והובילו להתאמות רבות במבנה הארגוני ובמבנה אספקת השירותים, בתוכניות העבודה של המועצה ובפעולותיה השונות, בתוכניות הפיתוח שלה וגם פנימה, בתפיסת היחידות השונות את משמעות השירותים אותן הן מספקות, ובדרך של יצירת כתובת לעל פניה ובעיה וברמת השיח בין הצדדים. 

בסופו של יום, מוביל השיח הפתוח והשוטף לייעול ושיפור מתמידים של ממשקי עבודתנו אל מול המפעלים, להגברת השיתוף והשיח וליצירת התשתיות המתאימות להרחבת הפיתוח.

חזרה