מיסוד תהליך ליווי היזמים משלב הקצאת הקרקע ועד לגמר הבניה וניהול נכסי המועצה

גובשה מדינות סדורה של המועצה בתחום ומבוצע ליווי מלא של היזמים המעוניינים להעתיק את פעילותם אל תחום המועצה משלב הייזום

מונה מנהל ייעודי לניהול נכסי המועצה ולמטרת מיצוי מלא של פוטנציאל הקצאות הקרקע. גובשה מדינות סדורה של המועצה בתחום ומבוצע ליווי מלא של היזמים המעוניינים להעתיק את פעילותם אל תחום המועצה משלב הייזום, עבור דרך שלב הקצאות הקרקע אל מול רמ"י ומשרד הכלכלה וסיוע בהסרת חסמים, פנימיים וחיצונים, ועד לתום שלב ההקמה, הכל על ידי נקודת ממשק יחידה (SPOC), מקצועית ומנוסה.

האקלים התעשייתי הייחודי בנאות חובב הכולל פיתוח תשתיות פיסיות ותחבורתיות מתקדמות לרבות חיבור לגז טבעי, תשתיות השינוע והאחסנה, ותשתיות ארגוניות כגון ליווי תהליכי הקצאת הקרקע, יעילות קידום הבניה ותהליכי הרישוי בוועדה המקומית לתכנון ובניה, והיכולת לספק מעטפת לעמידה בדרישות הגורמים הסטטוטוריים במדינת ישראל ובראשם המשרד להגנת הסביבה מהווים גורם מכריע בהחלטתם של יזמים פוטנציאלים לבחור לקיים את פעילותם בשטחי המועצה.

כיום התנאים שמספקת המועצה ליזמים ולבעלי המפעלים המעוניינים להעתיק או לבנות מפעלים חדשים הם מהטובים ביותר שניתן לקבל בישראל והליווי והמעטפת המסופקים להם על ידי המועצה משלב הייזום ועד לפתיחת שערי המפעל ולאחריה הינם המתמחים והייחודיים מסוגם בארץ. כתוצאה מכך ישנה נהירה של יזמים אל המועצה ועשרות רבות של בקשות להקצאת קרקע נבחנות כיום באגף ההנדסה של המועצה.

שלושה יזמים חדשים צפויים להצטרף בחודשים הקרובים לפארק האקו-תעשייתי במועצה התעשייתית נאות חובב, מפעל דלקול של חברת דלק, חברת ג.ברקוביץ' וחברת אוליצקי הנדסה אזרחית קיבלו את המלצת המועצה להקצאת קרקע עבור הקמת מפעלים חדשים, הצפויים לספק יחד כ – 200 מקומות עבודה חדשים לתושבי האזור, זאת במקביל לשמונה מפעלים נמצאים בתהליכי בנייה או לקראת בנייה ולגולת הכותרת – העברת פעילותה של תע"ש לתום המועצה והרחבתה בו. בשורה עצומה לתושבי הנגב ולמדינת ישראל כולה.

בימים אלו עוסקת המועצה בחיזוק התשתיות הפיסיות, הניהוליות והארגוניות לקליטתם של מפעלים נוספים ובשורות נפלאות נוספות צפויות לכלכלה, לתעסוקה ולחברה בנגב גם בהמשך השנה, כחלק ממגמת פיתוח והעצמה שתימשך גם בשנים הבאות

חזרה