קידום תכנית אסטרטגית תכנונית והתשתיות הפיסיות לפיתוח פארק התעשייה

נשכרו שרותיה של פרופסור טלי חתוקה, מומחית בעלת שם עולמי לפיתוח תעשייתי ועירוניות תעשייתית והוקמה ועדת היגוי לתוכנית האסטרטגית לפארק התעשייה במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב.

במקביל בוצעו ומבוצעות פעולות רבות לפיתוח התשתיות הפיסיות למתן מענה הולם לצרכי היזמים, להרחבת פעילות המפעלים הקיימים ולקליטתם של חדשים.

מטרת התוכנית האסטרטגית הינה לגבש מסמך מנחה לפיתוח העתידי של נאות חובב מפרספקטיבה תכנונית, סביבתית וקהילתית. בתוכנית יינתן דגש על ניהול התשתיות ופיתוח עתודות הקרקע והקיימות בראייה ארוכת טווח, תוך התייחסות לחשיבות הלאומית של מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב לתעשייה במדינת ישראל.

המחקר והתוכנית האסטרטגית יסייעו לגבש הסכמות מול מנהל התכנון, להנחות את צוותי התכנון וההנדסה, ולגבש מסגרות עבודה מול בעלי עניין נוספים. העבודה על התכנית תימשך כשנה וחצי ותכלול כלים רבים בתחום התכנון והמדיניות, שיישומם יסייע בשמירה על תנופת הפיתוח של פארק התעשייה ובמיקומו ומיצובו בחזית של אזורי התעשייה הכבדה בעולם.

המועצה אינה שוקדת על השמרים וקידמה במקביל תכנון רב שנתי לביצוען של פעולות פיתוח רבות, הכוללות, בין היתר: פיתוח תא שטח של 800 דונמים בתא השטח הדרום מערבי של המועצה, עבודות פיתוח תשתיות, עפר וסלילית כבישים במסגרת תב"ע 40, פיתוח תא שטח של 3,000 דונמים – תשתיות, עבודות עפר וכבישים ברמת בקע ליצירת התשתית לקליטת תעשיות ביטחוניות, סלילת כביש גישה לרכבים תפעוליים לבריכות האידוי ולמטמנות, הקמת מכון טיהור לשפכים סניטריים ברמת בקע, ביצוע הארכה לכביש 5, מאתר מפעל מקסימה  ועד למפעל בר עידן קומפוסט, לרבות הקמת גשר מעל לנחל נעים ופיתוח תשתיות נלוות, פיתוח נופי של שצ"פ 60 בכניסה המרכזית למועצה לרבות עבודות עפר, גינון, ריהוט נופי ועמדת שמירה בשטח של כ 50 דונמים, הקמת מתחם תפעולי לתחנות כב"ה ומד"א, הקמת מעגל תנועה על שם משולם כרמל (רטס), שיקום ושדרוג אנדרטת חטיבה 99 במלחמת ששת הימים בשיתוף עם קק"ל, הרחבת והארכת כביש דו סטרי מספר 1 ממבנה המועצה הישן ועד לגשר נחל סכר ופיתוח תשתיות נלוות, סלילת כביש גישה למפעל סלע במקביל לכביש 1 להגברת בטיחות הנוסעים, הקמת מחלף צפוני לחיבור המועצה לכביש 40 למתן מענה לגידול במספר והקצב תנועת הרכבים הכבדים, פיתוח התשתיות, עבודות עפר וסלילת כבישים במתחם הוותיק במרכז המועצה בשטח של כ-135 דונמים ועוד.

חזרה