קידום תחילת הפעלתו של מרכז המבקרים

הסרת החסמים לתחילת הפעלתו של מרכז המבקרים ע"ש אלי הורוביץ לכימיה, תעשייה וקיימות

במהלך שנת 2022 חנכה המועצה את מרכז המבקרים ע"ש אלי הורוביץ לכימיה, תעשייה וקיימות בשטח כולל של כ-1,100 מ"ר.  מרכז המבקרים החדש, המודרני והחדיש הינו פרי שיתוף הפעולה של המועצה, מפעלי המועצה, חברות ממשלתיות וארגונים ללא מטרות רווח. מטרת המרכז הינה להנגיש את פעילות המועצה והחברות הפועלות בתחומה וכן לעודד יזמים ומשקיעים חדשים. המרכז עתיד להקנות חוויה תיירותית – חינוכית וכן להמחיש את הזיקה בין כימייה, תעשייה וקיימות.

מרכז המבקרים בנוי ממספר מוקדי עניין עיקריים. אחד מהם הוא מוזיאון הכימיה, אשר כולל עמדות ומוקדי תוכן שונים אשר מציגים תהליכים כימיים, קיימות ושמירה על הסביבה. השני הינו שדרת המפעלים, אשר כולל עמדות של המפעלים המשולבים בפארק התעשייה נאות חובב ומציג את פעילותם. כמו כן, במרכז המבקרים כיתות לימוד אינטראקטיביות בהן יועבר תוכן מעמיק יותר ופרטני בנושאים השונים הקשורים למדע הכימיה ופארק התעשייה.

חסם מרכזי לתחילת הפעילות במרכז הינו ההמתנה הממושכת לתעודת הגמר. במהלך החודשים האחרונים ביצעה המועצה מהלכים רבים ואינטנסיביים להשגת כלל האישורים הנדרשים ולקידום תחילת הפעלתו של המרכז ואנו על סף סיום.

.

חזרה