פורום מנהלי מפעלים ואתרים בנאות חובב

ביום רביעי 29.3.23 קיימה הנהלת מועצת נאות חובב בראשות ארז בדש, פורום בהשתתפותם של עשרות מנהלי מפעלים ואתרים הפועלים בשטחי ושל נציגי התאחדות התעשיינים במטרה לחזק ולהעמיק את שיתופי הפעולה בין המפעלים למועצה.

למעלה מ-30 נציגי מפעלים ואתרים במועצה התעשייתית נאות חובב, התכנסו ביום רביעי ה 29.03.2023 לפורום מקצועי בהובלת ראש המועצה. את הפורום פתח ראש המועצה כשהציג בפני המשתתפים את עיקרי פעילותה של המועצה במהלך שנת 2022 ואת יעדי פעילותה לשנת 2023, תוכניות ופרויקטים משותפים. בהמשך הרחיבו מנהלי האגפים במועצה נושאים אלה, כל אחד בתחום אחריותו, ופירטו בדבר פעילותה של המועצה וממשקיה הן אל מול מפעלי המועצה והן אל מול משרדי הממשלה וזרועותיהם השונות.

בין הנושאים שנסקרו בהרחבה על ידי ראש המועצה ומנהלי האגפים בפני משתתפי הפורום נכללו תוכניותיה הבאות של המועצה להמשך שנת 2023: כתיבתה של תכנית אסטרטגית ארוכת  טווח להסדרת עתודות הקרקע עבור התעשייה, פיתוח התשתיות והשטחים הציבוריים הפתוחים בתחום המועצה, הרחבת והסדרת דרכי הגישה אל המועצה ובתחומה וקידום יוזמות משותפות להרחבת האקו-סיסטם התעשייתי ולחיזוק תפקיד המועצה והמפעלים כעוגן כלכלי משמעותי בנגב.

כחלק מתוכניות הפיתוח העתידיות נסקרו בפני משתתפי הפורום תוכניותיה של המועצה לייעול ממשקי העבודה בין המפעלים לרשויות הממשלתיות, וגולת הכותרת של תוכניות אלה: בנייתו ואיושו של מרכז שירות משותף שירכז את פעילות משרדי הממשלה ונותני שירותים אחרים למפעלים, שיפעל בדומה ל"קריות הממשלה" בערי המטרופולין הגדולות בקנה מידה התואם את צרכי המועצה. עוד  עודכנו מנהלי המפעלים בהתקדמות התוכניות להקמת מרכז ההכשרה המקצועי והוצגו בפניהם פרויקטים ותוכניות עתידיות של המועצה. הנוכחים חתמו וסיימו את התכנסות הפורום בהרמת כוסית חגיגית לכבוד חג הפסח.

במסגרת דיוני הפורום התייחס ניר קנטור, מנהל איגוד כימיה, פרמצבטיקה ואיכות סביבה בהתאחדות התעשיינים בישראל להמלצות הוועדה הגיאוגרפית בדבר איחודה של המועצה עם עיריית באר שבע ואמר כי: "ייחודה של נאות חובב הוא שימוש בכל משאביה למען התעשייה והמפעלים שבשטחה, לעומת רשות עירונית שמיקודה הוא מתן שירותים עבור התושבים, עניין שמשמעותו הינה קשב חלקי ולא מספק לצרכי התעשיינים והמפעלים. אנו בהתאחדות התעשיינים מתכוונים לפעול מול גורמי הממשלה הרלוונטיים, ולדאוג להמשך קיומה של נאות חובב כמועצה תעשייתית. אנו מאמינים שזה המודל הנכון לקידום ולפיתוח התעשייה ולשמירה על החוסן הכלכלי של המדינה. ברחבי העולם מתכנסים לכך ואסור שישראל תחזור אחורה".

ראש המועצה, ארז בדש בירך את הנוכחים ואמר: "אנו רואים חשיבות רבה במפגשי פורום מנהלי מפעלים ואתרים במועצה. אנו כאן בכדי להוביל תהליך של חשיבה משותפת שתאפשר מענה מקצועי להמשך פעילות תקינה של המפעלים"

חזרה