פורום בטיחות בעבודה במועצת נאות חובב

מועצת נאות-חובב קיימה פורום בטיחות בעבודה במטרה לקדם את רמת הבטיחות, תרבות הבטיחות וקיום שיתוף פעולה בין ממוני הבטיחות במפעלים תחת שיפוט מועצת נאות-חובב. הפורום התקיים במעמד:ממוני הבטיחות ומנהלי הבטיחות במפעלי נאות-חובב.מנכ"ל המועצה – מר אופיר אבידן.מנהל הבטיחות – מר יורם קויטה.מפקח עבודה אזורי – מר יבגני ספיבק.מ.מ מפקח עבודה אזורי – גב' מרינה ויצמן.מרכזת בכירה בטיחות תהליכים – גב' יאנה מירקו.

חזרה