פגישת הכרות עם משטרת שגב שלום

ממשיכים בעשייה משמעותית במועצה והפעם יחד עם תחנת המשטרה שגב שלום. היום התקיימה פגישת היכרות עם תחנת משטרת שגב שלום במטרה להכיר את בעלי התפקידים, פעילות המועצה וקידום נושאי עבודה.

תחנת משטרת שגב שלום, עתידה להיפתח בתאריך 18.09.2022 והמועצה עוברת להיות תחת סמכות התחנה.הנושאים שהועלו בדיון, הכרת שטח וגבולות הגזרה של המועצה, פעילות ומשימות המועצה בשגרה ובחירום, אתגרי המועצה לרבות הקטנת רדיוס ההשפעה, היערכות ומוכנות לחירום של המועצה, שמירה ואבטחה, והצורך בתגבור פעילות המשטרה משעה 16:00, ממשקי עבודה של המועצה אל מול גורמי חוץ ועוד..

צילום: דיאגו מיטלברג.

חזרה