עובדים ביחד עם הקהילה  

מפגש פורום קהילתי במועצה

ביום רביעי 20.12.2023 התקיים במועצה מפגש חשוב במסגרת פעילות הפורום לאחריות סביבתית, למען סביבה ירוקה יותר.

הפורום המיוחד מעורב בקידום תעשייה מתפתחת בנגב תוך שמירה על איכות החיים והסביבה.

נציגי התושבים באזור הגיעו לפורום שהוקם בשיתוף פעולה יחד עם עמותת 'נגב בר קיימא' בליווי יו"ר העמותה גב' בלהה גבעון, מתוך מטרה לחיזוק שיתופי פעולה עם האגף להגנת הסביבה במועצה תוך שמירה על יציבות ורציפות בעבודה השוטפת.

עמותת "נגב בר קיימא" פועלת ודואגת שנים רבות לקידום תעשייה מקיימת תוך שמירה על איכות הסביבה במרחב.

יוסי מלכה מנכ"ל המועצה:

"אתם המשאב היקר ביותר לניהול הידע והזיכרון הארגוני לתהליכם שהתרחשו בעשורים האחרונים, יש לנו את הזכות להיפגש עימכם ולהעשיר את הידע להשתפר וללמוד ולייצר סינרגיה בין המפעלים למיקסום התועלת העסקית והחברתית"

חזרה