עדכון על מכרזים

במסמכי המכרז נפלה טעות.
בלשונית מכרזים פומביים מצורפים מסמכי כתב כמויות וטופס הצעה מתוקנים. יש לפעול ולהגיש הצעה בהתאם למסמכים המתוקנים באתר.
להורדת המסמך המתוקן

חזרה

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן