מסלול מהיר וסל הטבות למפעלים וליזמים בתחומי התעשייה

כמועצה המהווה דגל לתעשייה הישראלית ומנוף לפיתוח בכל המישורים, מצהירים קברניטי המועצה כי הם עמלים ללא הרף בניסיון לקדם כוח אדם מקצועי ואיכותי שיגיע לאזור. לפיכך, המועצה המקומית נאות חובב פיתחה מסלול מהיר וסל הטבות למפעלים ויזמים בתחומי התעשייה, המכיל בתוכו:

✅ סבסוד בדמי פיתוח ע"י משרד הכלכלה.

✅ תשתיות שינוע ואחסנה.

✅ חיבור לתשתיות גז טבעי.

✅ ליווי בתהליך הקצאות קרקע.

✅ תמיכה וליווי בקידום ענייני רישוי והיתרי בנייה דרך הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במועצה.

לכתבה המלאה: https://bit.ly/3bmQXIg

חזרה