דין וחשבון שנתי לשנת 2021

ברכות לארז בדש ביומו הראשון כראש המועצה המקומית תעשייתית  נאות חובב.

מאחלים הצלחה והמון עשייה משמעותית בהמשך קידום התעסוקה והתעשייה בנגב.  

חזרה