ממשיכים בעשייה סיור מקצועי במפעל צינורות מזרח התיכון

ממשיכים בעשייה המשמעותית במועצה יחד עם גאון אחזקות Gaon Holdings.
הנהלת המועצה, בראשות ראש המועצה מר ארז בדש ומנכ"ל המועצה מר הרצל יחזקאל, קיימה סיור מקצועי במפעל הייצור של צינורות מזרח התיכון. כאשר במהלכו קיבלה ההנהלה סקירה מפורטת על פעילות המפעל, תוכניות הייצור, האתגרים ואת התוכניות לעתיד.
בביקור נכחו גיא רגב – מנכ"ל קבוצת גאון, וחברי הנהלת המפעל.
מועצת נאות חובב מודה על הביקור והשיתוף הפעולה ותמשיך לפעול לחיזוק הקשרים בין המפעלים במועצה.

צילום: מפעל צינורות מזרח התיכון

חזרה