מועצת נאות חובב תקים יחידת מתנדבים בשיתוף משטרת ישראל

המועצה התעשייתית נאות חובב, מקימה בימים אלו יחידת מתנדבים חדשה שתפעל בפארק בתמיכת תחנת משטרת שגב שלום.

ראש המועצה, ארז בדש: "אני סמוך ובטוח שהקמת יחידת המתנדבים, תגביר את
תחושת הביטחון והמשילות בשטחי הפארק".

המועצה התעשייתית נאות חובב ממשיכה בפעולותיה לחיזוק הבטחון והסדר הציבורי
בשטחי המועצה ובימים אלו נמצאת בתהליך מתקדם להקמת יחידת סיור ופיקוח
מיוחדת. היחידה תגייס מתנדבים וכבר ניכרת היענות רחבה מקציני הביטחון של
המפעלים במועצה. היחידה החדשה, תפעל תחת אחריותו של מנהל האגף לחירום
וביטחון במועצה ובשיתוף עם תחנת משטרת שגב שלום, שאף תקצה ניידת סיור לטובת הפעילות.
ראש המועצה ארז בדש: " הקמת יחידת מתנדבים חדשה הינה חלק מהרחבת ממשקי העבודה בין המועצה למשטרת ישראל. מדובר במהלך שמהווה אבן דרך נוספת בתהליך שיפור השירות וחיזוק הביטחון והשליטה בנעשה בשטחי המועצה. אני סמוך ובטוח כי אלה יגבירו את תחושת הביטחון והמשילות בשטחי הפארק".
מנהל אגף החירום והביטחון במועצה, ציון יחיה: " היחידה החדשה עתידה לתרום לביטחון הפארק התעשייתי בשלל נושאים כגון: פעילות יזומה בשטחי המועצה לסיכול פעילות עבריינית לא חוקית, הרתעה של גורמים מפעילות פלילית בשטחי המפעלים במועצה ושמירה על הסדר הציבורי.

הקמת יחידת המתנדבים מצטרפת לסדרת מהלכים שמובילה המועצה להגברת תחושת הביטחון. כזכור, לאחרונה הקימה המועצה מוקד חירום חדש ומשוכלל הכולל פעילות רחפנים שיתרמו להגברת המשילות ולפיקוח בנעשה במועצה. בנוסף, הוסיפה המועצה שירות WHATSAPP יעיל ומהיר שדרכו ניתן לפנות לאגף החירום והביטחון במועצה בנושאים שונים בהם דיווח על מפגעים סביבתיים או התרעות בטיחות שונות ועוד.

חזרה