מועצת נאות חובב תקים בקריה הביטחונית מתקן טיהור שפכים חדש 

שלב נוסף לקראת הקמתה של קריית התעשייה הביטחונית בנאות חובב

הקמת קריית התעשייה הביטחונית בנגב תופסת תאוצה ולאחרונה מועצת נאות חובב נמצאת במגעים מתקדמים לקבלת אישור סופי מרמ"י, משרד הבריאות ורשות המים לבניית מתקן טיהור שפכים חדש, שישמש את מפעלי התעשייה הביטחונית שעתידים לקום במועצה, ביניהם מפעל אלביט מערכות שנמצא בתהליכי בנייה מתקדמים.

ראש המועצה ארז בדש: "הקמת מתקן לטיהור שפכים היא יריית פתיחה משמעותית בבניית מפעל תעשייה גדול, על אחת כמה וכמה שמדובר במט"ש שעתיד לקום בקרית התעשיות הביטחוניות ברמת בקע שבנאות חובב".

הקריה התעשייתית הביטחונית החדשה, עתידה להביא איתה חברות תעשייה צבאיות גדולות כמו אלביט מערכות, תעש מערכות מבית אלביט ורפאל לנגב. מהלך שיספק מאות משרות עבודה חדשות, שיחזקו את המעמד הכלכלי של הנגב ויבססו את מועצת נאות חובב כעוגן התעשייתי הלאומי של ישראל.

השבוע, כחלק מהערכות מועצת נאות חובב למעבר התעשיות הצבאיות לשטחה, הודיעה המועצה על הקמתו של מתקן לטיהור שפכים ייעודי לפעילות התעשיות הביטחוניות במועצה. לפי נתוני האגף להנדסה במועצה, המט"ש החדש ייבנה על בסיס התקנים והמסגרות הסביבתיות המחמירות ביותר ויכלול טכנולוגיות חדשות ומתקדמות. המט"ש החדש עתיד לטהר כ-1000 קו"ב מים ביום ויהווה פתרון ירוק למי הקולחין שלאחר תהליך הטיהור ישמשו להשקיית שדרה ירוקה שתקום במועצה ותכלול למעלה מ- 200 עצי דקל.

ראש המועצה ארז בדש: נאות חובב עתידה להפוך למרכז הביטחוני הגדול בארץ עם מפעלי ענק שמגיעים דרומה. הקמת המט"ש החדש היא אבן הדרך הראשונה של המועצה להפוך לקריית התעשייה הביטחונית הגדולה והחשובה בישראל".

חזרה