כנס סייבר בתעשייה במועצת נאות חובב

מדי יום מתבצעות התקפות רשתיות של עברייני סייבר, מול גורמים פרטיים, אירגוניים או מדינות עוינות.
היעד – פגיעה בתשתיות ובמערכות.

כחלק מהשרות למפעלים וקידום המוכנות לחירום, המועצה יזמה כנס להעלאת המודעות וכהכנה לתנאים הנוספים שיוספו להיתרי הרעלים החל מינואר 2020.
הכנס נערך בראשות –
מר אופיר אבידן – מנכ"ל המועצה.
מר ניר חסון – מנהל יחידה הסביבתית במועצה.
מר אילן אפרייט – רמ"ח הנחייה מערך הסייבר הלאומי.
מר יוסי שביט – ר' יח' הסייבר בתעשייה, המשרד להגנת הסביבה.
מר אסף טורנר – מנהל פעילות הסייבר של התאחדות התעשיינים.
מר שרון נקש – חברת סימולט, המסייעת לאירגוניים לאתר תקיפות.

* לקבלת מדריך הסייבר לתעשייה או פרטים אודות קורס עריכת סקר
סיכוני סייבר [email protected].

צילום: דימה חוטקביץ.

חזרה