יום_המאבק_הבינלאומי_למניעת_אלימות_נגד_נשים 

עובדות ועובדי המועצה התעשייתית נאות חובב מציינים היום 25/11/20, את יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים.

עוד משנת 1999, נקבע היום הזה עבור המאבק באלימות נגד נשים. כיום, הקורונה הביאה איתה עלייה במספר מקרי האלימות במשפחה בישראל, ויותר מקרי אלימות ורצח נחשפים. המודעות לנושא עלתה גם היא בשנים האחרונות, ובעקבותיה הקימו מגוון ארגוני סיוע בנושא. אלימות אינה חייבת להיות פיזית, גם אלימות מילולית היא אלימות לכל דבר ועניין. יותר מכך, מקרים כאלו נוטים להחריף עם הזמן ולכן אם קיים חשש לאלימות כלשהי, יש לפעול במהרה. גם לנו כסביבה, יש אחריות בנושא. ישנם סימנים מזהים לאלימות במשפחה ובעזרתם ניתן למנוע את מקרה הרצח הבא.
למידע נוסף, סימנים מזהים ודרכי התמודדות:https://www.gov.il/he/departments/guides/molsa-domestic-violence-warning-signs-and-defenses 
את לא לבד


חזרה