יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

היום 21.11.21, נציין את יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

בישראל כיום יש למעלה מ-70,000 פצועי מערכות ופעולות האיבה בין אם מדובר בפציעות פיזיות ובין אם מדובר בפציעות נפשיות.

ביום הוקרה זה מועצת נאות חובב רואה הזדמנות להודות ולהוקיר את פצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, לתמוך, לגלות שותפות וערבות הדדית ואף להתפעל מאומץ ליבם, מההקרבה שלהם, הגבורה וערכי החברות והנתינה שהם מייצגים.

https://bit.ly/30FHki6

חזרה