יום הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות העובדים

יום הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות העובדים הכללית החדשה ונעמת 2022.
היום 24.5.22 עובדי מועצת נאות חובב בעלי זכות הצבעה בחרו ולראשונה הבחירות נעשו במועצה באופן ממוחשב
.

חזרה