יוזמה מיוחדת למען המפעלים בנאות חובב

פורום שולחן עגול התקיים במועצה בהשתתפות נותני שירותים ומשרדים ממשלתיים בהם נציגי משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, רמי"י, כב"ה, קצ"א ועוד.

יוזמה מיוחדת למען המפעלים

פורום שולחן עגול התקיים במועצה בהשתתפות נותני שירותים ומשרדים ממשלתיים בהם נציגי משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, רמי"י, כב"ה, קצ"א ועוד.

מטרת הפורום שהוקם על ידי המועצה, היא לפעול באופן מרוכז ומאומץ לקידום תהליכים וקבלת מעטפת שירותים מספקת ביותר עבור התעשייה ועבור פיתוח הכלכלה בנגב!

מנכ"ל המועצה עו"ד הרצל יחזקאל: "כיצד אנחנו מספקים שירות מקצועי ויעיל? על ידי הבנת הצרכים המיוחדים של התעשייה ועל ידי יצירת ממשקי עבודה יעילים ונגישים עם כל הגופים המקצועיים. רק בעבודה משותפת נמשיך לפתח תעשייה חזקה בנאות חובב"

חזרה