השרה להגנת הסביבה עידית סילמן בביקור במועצה    

ראש המועצה ד"ר גדי אלפסי, ההנהלה ומליאת המועצה אירחו ב-03/06/24 את השרה להגנת הסביבה גב' עידית סילמן יחד עם פורום הנהלת המשרד.

במהלך הביקור הוצגה תנופת הפיתוח בנאות חובב והתקיימו הסיורים הבאים:

* סיור באתר הפסולת החדש לפסולת יבשה שנפתח בחודש אפריל האחרון.

* סיור באתר הקומפוסט שעתיד להיפתח בחודשים הקרובים.

* סיור במתחם אלביט החדש ברמת בקע.

בנוסף, התקיימה פגישת עבודה במסגרת שיתופי פעולה בין המועצה והמשרד להגנ"ס.

חזרה