הודעה-חופשה-מרוכזת

הודעת המועצה בין התאריכים 25-29.8.19 המועצה תהיה בחופשה מרוכזת מוקד המועצה מופעל 24/7 08-6543140

חזרה