הודעת המועצה 

הודעת המועצה

לידיעתכם בין התאריכים 10-15.10.2021 קו רכבת ישראל בין דימונה לב"ש ייסגר לטובת טיפול במסילה והרכבות אשר נעות למישור רותם יעברו למסוף נאות חובב.בשל כך ועקב חסימת הכביש הראשי למועצה, התנועה תנותב לכביש 5 (כפי שמנותבת היום)

חזרה