הכשרת צוות מריחים במעבדת מועצת נאות חובב

במסגרת השמירה על כשירות, אגף הגנת הסביבה של המועצה קיים בתאריך 15.10.2022 הכשרה מקצועית לכונני הגנת הסביבה, האחראים בין השאר על אכיפת "חוק למניעת מפגעים" בקרב מפעלי התעשייה במועצת נאות חובב.

הכשרת צוות המריחים נערכה באמצעות המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף אגף הגנת הסביבה, ובוצעה במעבדת האגף במועצה.

ההליך נועד לבדוק ולאשרר את רמת הרגישות של העובדים לריחות בסביבה בכלל ובפארק התעשייה בפרט, כפועל יוצא מכך את המשך עבודתם של אנשי המשרד להגנת הסביבה ואנשי היחידות הסביבתיות בצוותי המריחים.

בין המשתתפים: כונני אגף הגנת הסביבה במועצה, יחידה סביבתית אזורית נגב מזרחי, עיריית דימונה, באר שבע, אשקלון, חבל אילות.

ההדרכה בוצעה על ידי ראש ענף איכות אויר ושינוי אקלים – ד"ר עמית אופיר.

חזרה