הודעה בדבר דחיית מועד הגשה מכרז 06/2021 

הודעת המועצה

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב, מודיעה על דחיית מועד קבלת שאלות, הגשת הצעות ופתיחת מעטפות למכרז 06/21 לאפיון,יישום והטמעת מערכת מידע לנניהול תהליכי העבודה במועצה.

להורדת פרסום ההודעה > להורדה

חזרה