דין וחשבון שנתי לשנת 2021

דין וחשבון שנתי מוצת נאות חובב 2021 התשפ"א

דו"ח סיכום שנת 2021, יצא לאור במהדורה דיגיטלית וידידותית לסביבה.

הדו"ח סוקר את פעילות המועצה לשנת 2021 ומכיל נתונים מספריים ותמונות אודות הפרויקטים השונים בגזרת המועצה.

ניתן לצפות בדו"ח בקישור הבא:  https://bit.ly/3x1jYBl

חזרה