דיווח BTEX באתר המועצה

הודעת המועצה

החל מתאריך 18/08/21 נתוני BTEX   בתחנות הבאות אינן מדווחים  תחת ההסמכה לתקן  iso-17025:

תחנה מזרחית (3)

תחנה דרומית (4)

חזרה