ארגון מחדש של אגף חירום וביטחון והקמתו של מוקד רואה במסגרת תפיסת הפיקוח    

במסגרת הטמעת תפיסת הפיקוח גיבשה המועצה תפיסת אבטחה חדשה, אורגן מחדש

במסגרת הטמעת תפיסת הפיקוח גיבשה המועצה תפיסת אבטחה חדשה, אורגן מחדש, חוזק ועובה אגף חירום וביטחון והושק במעמד השר לביטחון לאומי מוקד רואה חדש ומודרני המשמש בשגרה כמרכז שליטה ובקרה ובשעת חירום כמרכז הפעלה ממוגן וכחמ"ל המועצה

אגף חירום וביטחון אורגן מחדש תוך מינוי קב"ט ורכז פיקוח, והגדרת תחומי האחריות והסמכות בתחומי הפיקוח המשולב, סיורי הביטחון השוטף ומוקד המועצה. מוקד המועצה עבר למשכנו החדש בתחום המועצה, בסמוך למשכנה של הנהלת האגף והוא מופעל במסגרת תפיסת אבטחה כוללת.

גובשה תפיסת אבטחה להחלת ריבונות המועצה על כלל שטחי המועצה, לרבות השטחים הפתוחים הנרחבים, שמירה על המרחב הציבורי, הגנה על ערכי הטבע והמשאבים באמצעות תוכניות סדורות המשלבות אמצעים פיזיים וטכנולוגיים.

גובש מענה לטיפול מקצועי, מוסדר ומסודר למגוון תרחישי ייחוס באירועי חומרים מסוכנים, פעילות חבלנית עוינת ופעילות פלילית, הוגבר שיתוף הפעולה עם גורמי הביטחון הרלוונטיים והוכנסו שגרות עבודה, המתבססות על שיתופי פעולה אלה ועל אמצעים פיזיים וטכנולוגיים, שמטרתן צמצום הפעילות הפלילית בתחום המועצה (עבירות רכוש, התפרצויות, גניבת ציוד ומים ופגיעה בתשתיות, גידולי סמים, הברחות), התראה, הרתעה, סיכול ומניעה.

המוקד משמש כמרכז שליטה ובקרה לאורך כל ימות השנה ובשעת חירום כמרכז הפעלה ממוגן וכחמ"ל המועצה. המוקד הינו חלק מסדרת פעולות בתחום שהמועצה מובילה במסגרת הטמעת תפיסת האבטחה כגון: הצבת מערך מצלמות משוכלל, עיבוי התקנים באגם החירום והביטחון, הקמת מחסומים וביתני שומרים והגברת האכיפה בשטחי המועצה.

כאמור עקרונות תפיסת הפיקוח הוחלו על כלל פעילויות המועצה, מעבר לתחומי הביטחון והשמירה על הסדר הציבורי, לצורך מתן מענה מהיר, יעיל ומועיל לטיפול בתקלות תפעוליות (אגף תפעול), בקרות בתחום הגנת הסביבה (תוספת דרגי ביניים וחפיפת תחומים באגף הגנה על הסביבה), הפיקוח על הבניה (במסגרת אגף הנדסה), רישוי העסקים והמענה לפניות ותלונות הציבור ברמה הכלל מועצתית, ובהסתייעות במוקד המועצה ככתובת לפניות ולתלונות, מעבר לתחום האבטחה גרידא. כחלק מתפיסת הפיקוח נוצרו פורומים משותפים ומפגשי מטות אל מול המפעלים להגברת השיח, התיאום והקשר בין המועצה ללקוחותיה, המפעלים צרכני השירותים המוניציפאליים אותם מספקת המועצה.

חזרה