אור סגול למען   PEOPLE WITH DETERMINATION

בתאריך 3.12.2021 הואר באור סגול בניין מועצת נאות חובב למען יום המודעות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות.

המועצה מצדיעה לאנשים המתמודדים בנחישות ובעוצמה !

חזרה