אבחון ארגוני ויצירת התשתיות הארגוניות והטכנולוגיות לשיפור השירות     

התאמת המבנה הארגוני לגידול במספר מקבלי השירותים המוניציפאליים במועצה

התאמת המבנה הארגוני לגידול במספר מקבלי השירותים המוניציפאליים במועצה, הגדרת המפעלים כלקוחות, תוספת תקנים להתאמה לטיב, רמת ואיכות השירותים המוניציפאליים המצופים, העמקתו בתוספת דרגי ביניים ניהוליים וביזור הסמכויות ושיפור רמת האוריינות המוניציפאלית של המועצה בתחומי העיסוק השונים על היבטיהם התהליכיים, הנוהליים והטכנולוגיים.

במהלך העשור האחרון שילשה המועצה את שיטחה ואת מספר המפעלים שבתחומה והכפילה את גביית הארנונה בעוד שקצב והיקף התאמת התשתיות הארגונית והטכנולוגיות לאספקת השירותים המוניציפאליים למפעלים לא תאם את הגידול. כתוצאה מכך נוצרו פערי שירות שבאו לידי ביטוי ברמת שביעות רצון המפעלים מהשירותים אותם הם מקבלים, בדגש על ממשקי השירות המרכזיים בוועדה המקומית, בהנדסה ובתפעול, פערים שעשויים היו להתעצם לאור תנופת הפיתוח הצפויה של המועצה.

במהלך הרבעון האחרון של שנת 2022 בוצע אבחון ארגוני מעמיק, בגישה מקצועית, פרקטית ומעשית שהגדיר את המפעלים כלקוחות ואת טיב, איכות ורמת אספקת השירותים ללקוחות המועצה כמטרה אסטרטגית. מטרות נוספות שהוגדרו במסגרת האבחון הינן שיפור רמת האוריינות המוניציפאלית של המועצה בתחומי העיסוק השונים על היבטיהם התהליכיים, הנוהליים והטכנולוגיים והתאמתם של אלה לסטנדרטים המקובלים ברשויות המקומיות, בגישה פרקטית ומעשית.

כתוצאה ממהלך זה עובה המבנה הארגוני של המועצה בדרך של הגדלת התקנים והתאמתם לצרכים, העמקת המבנים הארגוניים של האגפים בדרך של הוספת מנהלי ביניים וביזור הסמכויות וגיוס שכבת מנהלים ועובדים חדשה ומקצועית התואמת את היקף המשימות של המועצה בתחומי התכנון, הביצוע, השירות והבקרה. במקביל בוצעו פעולות רבות לשילובן של מערכות טכנולוגיות לאספקת השירותים, להעמקת השימוש במערכות הקיימות ולמעבר לאספקת השירותים באמצעים דיגיטליים.

חזרה