• נאות חובב
  • כתב כמויות – מכרז ביצוע עבודות להקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעולי

כתב כמויות – מכרז ביצוע עבודות להקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעולי

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן