• נאות חובב
  • כוונה של המועצה להתקשר עם ספקים יחידים

כוונה של המועצה להתקשר עם ספקים יחידים