• נאות חובב
  • ימ-095-24 תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2024 מיום 29.01.2024

ימ-095-24 תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2024 מיום 29.01.2024